De gedragscode

De gedragscode

Eind 2016 heeft de minister van economie Kris Peeters plots via de pers aangekondigd dat er een gedragscode was afgesproken met de sector van opticiens.

De aanleiding zou een onderzoek zijn van Test-Aankoop (waar Ignace Fransman aan heeft meegewerkt) waarin als conclusie de weinig transparante prijzen aangeklaagd werden die sommige opticiens hanteren. Daarenboven had de minister een extra argument, nl; een studie van KCE waaruit blijkt dat onze sector een prijsstijging kent in ons land, dan dat in een aantal van onze buurlanden dit niet het geval was.

Als officieel erkende beroepsvereniging vielen we uit de lucht. Men had enkel met APOOB overleg gepleegd. UzOOi heeft deze gedragscode nooit ondertekend en zou dit ook niet gedaan hebben. Het is duidelijk dat deze opgesteld werd door mensen die eigenlijk niets kennen van de techniciteit van onze producten.

En net dàt is ook het probleem waarom we weinig transparant zijn volgens de enquête van Test-Aankoop, want ook ons cliënteel kent weinig van de technische gegevens van onze producten. De cliënt vertrouwt erop dat de opticien hem goed adviseert en hem begeleidt in de keuze van het geschikte correctiemiddel.

Die cliënt kent in de meeste gevallen niet het verschil tussen sferisch, asferisch, atorisch, freeform, verschillende ontspiegelingstypen, …. en dan zwijgen we nog maar over progressieve glazen, het glasmateriaal, … .

Eens we dan ook de inhoud van de gedragscode ter kennis genomen hadden, konden we dit zeker niet ondertekenen, goed wetende dat eens deze ondertekend was ook juridisch afdwingbaar zou zijn.

Het probleem zit hem niet in het feit dat we als opticien eerlijk moeten communiceren over de herkomst van glazen, merk en type, maar het zit hem erin dat deze voor de cliënt vergelijkbaar moet zijn met de offertes van andere winkels. En net omwille van de voorgaande argumenten inzake technische aspecten is dat voor menig opticiens al moeilijk, laat staan voor de leek.

Een herwerkte versie van deze gedragscode die haalbaar is, dringt zich op, want zoals recentelijk in de pers werd vermeld, is deze nieuwe gedragscode uitgelopen op een fiasco. Slechts 41 zelfstandige opticiens en Hans Anders hebben de code reeds ondertekend.