Contactlenzen en kinderen.

Contactlenzen en kinderen.

In een studie “The Safety of Soft Contact Lenses in Children” (Optometry and Vision Science: June 2017 - Volume 94 - Issue 6 - p 638–646) blijkt dat het aanpassen van soepele contactlenzen bij kinderen van 7 tot 18 jaar geen hogere incidentie vertoont in corneale infiltraten en/of microbiële keratitis dan bij volwassenen. Meer nog, bij kinderen onder de 11 jaar blijkt dit zelfs merkelijk lager te zijn.

De voorbije 10 jaar is er een toenemende interesse in het aanpassen van contactlenzen bij kinderen gedreven door de kinderen zelf, de ouders, de contactlensaanpassers en de contactlensindustrie. Dit o.a. in het kader van myopie-controle en het veranderende bewustzijn van de levenskwaliteit bij de jeugd. Daarenboven zijn de steeds betere daglenzen, waarbij geen onderhoud vereist is, een aantrekkelijke optie voor jonge contactlensdragers. Chalmers et al heeft in een recente studie namelijk aangetoond dat onder patiënten van alle leeftijden er zich slechts 2 corneale infiltratieve events voordoen per 960 patiënten jaren bij daglenzen.

Uit de studie blijkt tevens dat cotactlensaanpassers het geschikt achten on bij kinderen vanaf 10 jaar reeds contactlenzen aan te passen. Al moet gezegd dat de meeste aanpassers een bril als eerste correctiemiddel aanbevelen. Contactlenzen worden pas als eerste correctiemiddel aangeraden bij kinderen vanaf 15 jaar aangeraden (66%). De belangrijkste argumenten om contactlenzen aan te passen bij kinderen blijken de beschikbaarheid van daglenzen (30%), verbeterde lensmaterialen (23%), toenemende vraag van kinderen en ouders (19%), recent onderzoek of studies (10%) en de recreatieve en sportieve activiteiten van kinderen.

De meeste studies over de risico’s verbonden aan contactlens dragen bevatten patiënten van 24 jaar en ouder, slechts weinig is er geweten over de risico’s bij kinderen. In een grootschalige internationale studie in 38 landen blijkt dat 13% van de contactlensdragers kinderen zijn (<15jaar). Er was dus nood aan een grondig onderzoek over de risico’s verbonden aan het dragen van contactlenzen bij kinderen.

Het is mogelijk om uit de data van de verschillende studies de veiligheid van het dragen van contactlenzen bij kinderen te evalueren. Uit de data van de grote studies bij kinderen (CLAY 1783 patiënten en 1800 uit prospectieve onderzoeken) blijkt dat het risico op corneale infiltraties en/of microbiële keratitis niet hoger is dan bij volwassenen, meer nog, het blijkt dat dit bij de jongste groep (<12jaar) beduidende lager is dan bij volwassenen.

Tot slot, kan men ook stellen dat de introductie van daglenzen beduidend bijdraagt aan de veiligheid van het dragen van lenzen, inclusief bij kinderen.

 

(Het volledige artikel in Engels vindt u hier: The Safety of Soft Contact Lenses in Children)