Consumentenvertrouwen trekt aan

Consumentenvertrouwen trekt aan

Consumentenvertrouwen trekt aan in juli Het consumentenvertrouwen versterkte in juli tot een historisch hoog niveau, dat vergelijkbaar is met wat bij de conjunctuurpiek van 2007 werd opgetekend.

Met uitzondering van de vooruitzichten ten aanzien van de algemene economische situatie die stabiel bleven, vertoonden alle componenten van de indicator een verbetering. De consumenten voorzien in het bijzonder dat de werkloosheid in de volgende twaalf maanden zal teruglopen. Op persoonlijk gebied verwachten de gezinnen vooral meer te zullen sparen. Het moet evenwel worden aangestipt dat de besparingsverwachtingen al ruim een jaar enige tekenen van aarzeling te zien geven, waarbij een afnemend en een aantrekkend optimisme elkaar afwisselen.

PDF-pictogram pne1707.pdf